Linux命令壓縮和解壓文件 -开发者知识库

Linux命令壓縮和解壓文件 -开发者知识库,第1张

.tar

解壓: tar xvf xx.tar壓縮成的項目名
壓縮: tar cvf xx.tar壓縮成的項目名 FileName要壓縮的項目名

.gz

解壓: gunzip xx.gz
壓縮: gzip FileName

.tar.gz/.tgz

解壓: tar zxvf xx.tar.gz/xx.tgz
壓縮: tar zcvf xx.tar.gz/xx.tgz FileName

.bz2

解壓: bzip2 -d xx.bz2
壓縮: bzip2 -z FileName

.tar.bz2

解壓: tar jxvf xx.tar.bz2
壓縮: tar jcvf xx.tar.bz2 FileName

.bz

解壓: bzip2 -d xx.bz

.tar.bz

解壓: tar jxvf xx.tar.bz

.Z

解壓: uncompress xx.Z
壓縮: compress FileName

.tar.Z

解壓: tar Zxvf xx.tar.Z
壓縮: tar Zcvf xx.tar.Z FileName

.zip

解壓: unzip xx.zip
壓縮: zip xx.zip FileName

.rar

解壓: rar x xx.rar
壓縮: rar a xx.rar FileName

.lha

解壓: lha -e xx.lha
壓縮: lha -a xx.lha FileName

.rpm

解壓:rpm2cpio xx.rpm

.deb

解壓: ar p xx.deb

.7z

解壓:7z x xx.7z

最佳答案:

本文经用户投稿或网站收集转载,如有侵权请联系本站。

发表评论

0条回复